مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

بریان مخصوص (کباب و بریانی مجید)

۲۵,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده(کباب و بریانی مجید)

۱۵,۰۰۰ تومان

جوجه (کباب و بریانی مجید)

۱۵,۰۰۰ تومان

چنجه (کباب و بریانی مجید)

۲۵,۰۰۰ تومان

بریان سنتی بزرگ (کباب و بریانی مجید)

۲۰,۰۰۰ تومان

بریانی سنتی (کباب و بریانی مجید)

۱۵,۰۰۰ تومان